Mörkgrå granit. Framsidan bränd, stil 41, text och dekor djupblästrad